Transitie naar kringlooplandbouw; hoe gaan we dat doen?

Op basis van theorieën over transities en inzichten in het landbouwbeleidssysteem schetst Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde van Wageningen University & Research, hoe de overheid de omslag naar kringlooplandbouw kan bewerkstelligen. Op verzoek van de Tweede Kamercommissie van LNV stelde zij dit expertpaper op.

Lees de complete expertpaper