Vereniging Flevo Food

De Vereniging Flevo Food vertegenwoordigt een dynamische groep ondernemers in Flevoland die zich bezighouden met de productie, ver- en bewerking, en afzet van voedsel. Deze gevarieerde gemeenschap van bedrijven speelt een essentiële rol in het bevorderen van duurzame voedselpraktijken en het versterken van de lokale voedselketen. De leden van de vereniging zijn betrokken bij diverse aspecten van de voedselindustrie, variërend van landbouw en verwerking tot innovatieve initiatieven die de kwaliteit en traceerbaarheid van voedsel verbeteren. Door gezamenlijke inspanningen en samenwerking dragen de ondernemers van Vereniging Flevo Food bij aan de bevordering van lokale voedselproductie, het stimuleren van economische groei in de regio en het creëren van bewustzijn rondom duurzaamheid en kwaliteit in de voedselindustrie in Flevoland.