Voedsel voor de metropool

De verdeling van voedsel is wereldwijd ongelijk. Herinrichting voedsel- en productieketens is nodig en noodzakelijk, zowel regionaal, nationaal en internationaal. In de onderzoekslijn Voedsel voor de Metropool van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC AFL) doen onderwijs, werkveld en overheid onderzoek om productieketens opnieuw in te delen en voedsel beter te verdelen. Ook zetten zij de kennis van moleculaire technieken in om gewassen te verbeteren. Het ‘voeden van de stad’ speelt hier een belangrijke rol.
Bedrijven en medewerkers kunnen bij deze onderzoekslijn terecht voor trainingen, cursussen, workshops, presentaties en opleidingen als ze bijvoorbeeld hun keten anders willen inrichten vanuit maatschappelijk belang, of beter de markt willen bedienen. Ook kunnen zij steun krijgen bij onder meer teeltsturing van gewaskwaliteit. Studenten kunnen meewerken aan de onderzoeksprojecten van Voedsel voor de Metropool, de minor Plantkunde volgen, en begeleiding krijgen in stage- en onderzoeksprojecten.

Bekijk de website