Voedseldruk – Amsterdam health & technology institute

Het project Voedseldruk is onderdeel van het programma Amsterdamse
Aanpak Gezond Gewicht. Inzicht in het voedselaanbod in de stad is een
eerste stap naar een gezondere leefomgeving van de burger.

 

Bekijk de website