MBO Challenge Voedselverspilling

Een derde van het geproduceerde voedsel wordt wereldwijd verspild. Daar moet verandering in komen! MBO voor Morgen en Transitiecoalitie Voedsel gaan over tot actie en starten in het najaar van 2019 de MBO Challenge Voedselverspilling.  

Gedurende de challenge gaan mbo-studenten aan de slag met bestaande voedselverspillingsvraagstukken vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven. Alle mbo-opleidingen in Nederland die iets met voedsel te maken hebben, kunnen deelnemen aan de challenge. Het achterliggende doel van de challenge is om bewustwording te creëren bij studenten. Daarnaast staat multidisciplinaire samenwerking van onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemers centraal.

Heeft u een bedrijfsopdracht? Of ben je student en wil je graag deelnemen? Bekijk de website.