MRA € 100.000,- voor Voedsel Verbindt

Het MRA platform Economie stelt een bijdrage van € 100.000 ter beschikking aan Voedsel Verbindt. Daarmee kan de verdere doorontwikkeling van het voedselnetwerk gestalte gegeven worden. Op basis van concrete projectvoorstellen – idealiter in de vorm van een uitvoeringsprogramma – kunnen in een later stadium eventuele bijdragen voor projecten beschikbaar gesteld worden.

Voor de opstartfase van het voedselnetwerk Voedsel Verbindt is voor de financiering een beroep gedaan op het budget Platform Economie van de MRA. En met succes, want het platform stelt €100.000 ter beschiking. Voor de langere termijn rekent het voedselnetwerk op een structurele financiële bijdrage vanuit verschillende (regionale) overheden en andere organisaties. De activiteiten in 2019 moeten leiden tot meer samenwerking tussen stad en platteland, bedrijven onderling en met kennisinstellingen en andere partijen in het speelveld. Dat alles om te komen tot een meer krachtige identiteit van de regio als innovatieve sterke voedselregio en een robuuster, duurzamer en gezonder voedselsysteem in de metropoolregio. De inspanningen in deze startperiode moeten bovendien leiden tot een meerjarig financieel gedragen programma 2020-2024.

De provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland en gemeente Zaanstad zijn als MRA-leden al anderhalf jaar actief betrokken bij de netwerkvorming en staan positief tegenover regionale samenwerking op voedselvraagstukken zoals:

Bekijk de website
Mail Metropoolregio Amsterdam