Op zoek naar de beste condities

De provincie Flevoland, Landbouw Meerdere Smaken en Voedsel Verbindt zijn samen op zoek naar de beste condities voor de realisatie van een robuust regionaal voedsel systeem.  

Flevolandse agrarische bedrijven brengen nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsvormen, technieken en kennis in de praktijk. Samen met deze bedrijven en de andere overheden zorgen we voor de beste condities voor de landbouw: een vruchtbare bodem, schoon water, gezond ecosysteem en een goede infrastructuur. Klik hier voor de video.