Provincies Noord-Holland en Flevoland ondertekenen Greendeal Eiwitrijke gewassen.

56 organisaties zetten vandaag hun handtekening onder de nationale Green Deal Eiwitrijke Gewassen. Ook de provincies Flevoland en Noord-Holland hebben deze ‘Bean Deal’ ondertekend.

Doel is opschaling van de teelt, verwerking en consumptie van Nederlandse eiwitrijke gewassen. Het maakt de teelt economisch weer aantrekkelijk voor boeren, verhoogt de zelfvoorzieningsgraad van eiwitten en leidt tot meer duurzame landbouw.

De deal is onderdeel van de in 2020 gelanceerde Nationale Eiwitstrategie, erop gericht om de zelfvoorzieningsgraad van eiwitten te vergroten. In de deal staat waardering centraal; niet alleen voor de akkerbouwers die inzetten op de nu nog risicovolle teelt, maar ook bij consumenten.

LNV Minister Staghouwer zette zijn handtekening onder de deal en is enthousiast: “Met deze Green Deal zetten we de schouders onder een grote uitdaging. Het is nu van belang dat we onze handtekeningen omzetten in daden. Samen met alle partijen kunnen we een risicovolle teelt omzetten in een goed verdienmodel en nuttig gewas voor en biodiversiteit.” Klik hier voor alle info over deze Greendeal.