Slow Food Youth Network Academie van start

De SFYN Academie is een voedingsbodem voor nieuwe samenwerkingen, kennis en visie op de toekomst van ons voedsel. Gedurende een interdisciplinair programma van zes maanden leren deelnemers elkaar en het voedselsysteem kennen. Deze reis leidt hen naar diverse plekken door heel Nederland (en daarbuiten) om in gesprek te gaan met verschillende wetenschappers, ervaren mensen uit de voedsel wereld en inspirerende ondernemers.

Aan de slag met prangende voedselvraagstukken

Naast het inhoudelijke programma gaan de deelnemers aan de slag door middel van cases uit de praktijk, van onder andere bedrijven, NGO’s of zelfs voor Provincies. In kleine groepen werken zij samen aan een prangend vraagstuk uit de voedselsector en werken ze direct in de praktijk aan verandering. Aanmelden kan tot 1 november 2022, 12:00 uur. Bekijk alle voorwaarden op www.sfyn.nl/academie.