TommyTomato: Waar groenten de hoofdrol spelen als ‘Soeperhelden’ van de schooldag

In de wereld van TommyTomato worden groenten niet alleen gegeten, maar spelen ze de hoofdrol als Soeperhelden. Bas en Erik, beide vaders van drie kinderen, hebben dit initiatief opgericht om gezonde, warme lunches op basisscholen te leveren. Het doel? Kinderen een extra portie groenten bieden, hen kennis laten maken met nieuwe smaken en groenten tot leven brengen in een avontuurlijke rol.  

 

Bas en Erik begonnen met TommyTomato vanuit hun eigen ervaring als ouders, waarbij ze de uitdaging herkenden om kinderen voldoende groenten te laten eten. Ze realiseerden zich dat slechts 1% van de Nederlandse kinderen voldoende groenten binnenkreeg, wat hen aanzette tot actie. “Met onze maaltijden hebben kinderen de dagelijkse hoeveelheid groente tijdens de lunch al binnen”, beweert Bas.

 

Met één lunch creëert TommyTomato een groentemoment op de dag, waardoor kinderen makkelijker hun groente binnenkrijgen. Maar hoe wordt dan vastgesteld of de kinderen de groentehapjes lekker vinden? Een groep kinderen test de maaltijden. Ook wordt feedback van ouders/scholen verzameld voor een indicatie van de waardering. Daarnaast heeft Tommy Tomato een database opgebouwd met alle ingrediënten die kinderen wel en niet waarderen. Met inmiddels meer dan 40 gerechten heeft TommyTomato een gevarieerd en gezond aanbod. Het blijkt meer dan alleen voeding: groenten bij de lunch bevorderen rust in de klas, concentratie, leerprestaties en verminderen zelfs pestgedrag.

 

Kansengelijkheid is essentieel voor TommyTomato. De lunch is toegankelijk voor alle kinderen geeft Bas aan, met sponsoring voor degenen wiens ouders het niet kunnen betalen. “Kansenongelijkheid manifesteert zich niet enkel in financiële aspecten, maar ook in het tekortschieten van voedingseducatie van ouders naar hun kinderen toe.” TommyTomato streeft naar het oogsten van een gezonde generatie door kinderen te voorzien van warme lunches vol groenten, vergezeld van leuke en educatieve activiteiten.

 

Met het ‘smaakavontuur’ en Soeperhelden willen ze groenten op een speelse manier introduceren. “Net zoals rekenen en taal, zou voedingseducatie een vast onderdeel moeten zijn van het schoolcurriculum. Het stimuleren van het eten van groenten is essentieel en een vaardigheid die kan worden aangeleerd. Wanneer een kind thuiskomt en aangeeft de tafel van 5 niet te begrijpen, laten ouders het ook niet toe om dit over te slaan”, aldus Bas. Dankzij de SoeperChefs van TommyTomato, kunnen kinderen een volledig verzorgde kookles krijgen waar plezier en educatie hand in hand gaat. Ook bieden ze met S’kool lesmateriaal, gastlessen en themadagen aan voor basisscholen zonder extra werk voor leerkrachten. Zo biedt TommyTomato tegelijkertijd een oplossing voor het lerarentekort aan op korte termijn.

 

In vijf jaar streven Bas en Erik naar alle basisscholen in Nederland te ondersteunen met gezonde lunches, kooklessen en voedingslessen. Daarvoor openen ze lokale hubs door het hele land, met als doel om eind 2025 actief te zijn in 20 grote Nederlandse steden. Zo hopen ze groente bij de lunch nét zo normaal en lekker te maken als een boterham.

 

 

Niet-onderwerken van dierlijke mest zorgt voor meer vitamines in bloemkolen

Recentelijk bereikte het Duurzame Bloemkoolproject een mijlpaal met het afsluitende event op 15 februari waarbij na ruim 4 jaar onderzoek opvallende resultaten werden gepresenteerd aan een zaal vol genodigden. Jelle Beemsterboer, de gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, overhandigde de veelbelovende eindrapportage met Coen de Vos (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

 

In dit onderzoek werd gekeken naar de effecten van het bovengronds aanwenden van dierlijke strorijke stalmest aan een gezonde bodem, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en het verhogen van de voedingswaarde in de bloemkool. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar is eigenlijk heel simpel: volgens regelgeving moet op dit moment strorijke mest gelijk worden ondergewerkt in de bodem. Het kost echter veel tijd en menskracht om dit op zo’n korte termijn bewerkstelligen. Bovendien is het niet zeker dat het bovengronds laten liggen van de mest slechter is voor mens en natuur, en dit onderzoek ondersteunt die gedachte.

 

Naast dat het niet-onderwerken van mest beter is voor de natuur, laat het ook zien dat het voor de mens beter is. Uit sensorisch onderzoek blijkt dat de smaak van bloemkolen weinig beïnvloed wordt door de bemestingsmethode. Opvallend is echter het verschil in vitamine B, C, en K tussen wel- en niet-ondergewerkte mest. De bloemkolen waarbij de mest niet-ondergewerkt is, heeft een hoger gehalte aan vitamines dan de wel ondergewerkte bloemkolen. Ook tonen de bladeren hogere waarden van inhoudsstoffen dan de bloem zelf, wat de diversiteit van deze groente benadrukt.

 

De resultaten van dit onderzoek moeten helpen bij het vaststellen of het wenselijk is de huidige regelgeving met betrekking tot het verplicht onderwerken van mest aan te passen, om zodoende een remmende factor voor het gebruik van vaste mest én voor het sluiten van kringlopen in de landbouw weg te nemen.