Workshop Track – Agro Noord-Holland

De provincie Noord-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. Om dit te bereiken organiseert de provincie samen met CIRCO voor de eerste keer een Circulaire Business Design Track met bedrijven uit de agrarische sector.

De Track is een 3-daags programma dat start in maart 2019 waarin 12 agrifood bedrijven kennis maken met de principes van circulair ontwerpen, geheel gefaciliteerd door provincie Noord-Holland.

Circulaire kansen in de agrarische sector

De agrarische sector is volop in beweging! Vanuit circulariteit sluiten ontwikkelingen in de sector als kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en decentrale productie op het erf daar prima op aan. Deze ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor de economische vitaliteit van de sector en individuele bedrijven. Daarnaast zijn ketenpartijen en klanten steeds (milieu)bewuster en is er een toenemende interesse in verantwoorde producten en wordt wetgeving strenger. Dit zijn serieuze uitdagingen.

Veel van de genoemde onderwerpen zijn te vatten onder het thema ‘circulaire economie’. En binnen dat kader ontstaan ook nieuwe marktkansen voor bedrijven die vroegtijdig innoveren. Er komen financieringsregelingen, ketens werken aan gezamenlijke oplossingen en circulaire businessmodellen bieden de mogelijkheid om nieuwe inkomstenbronnen te creëren. Een groot aantal bedrijven wil daarom circulair innoveren, maar zoekt nog naar toepassingen binnen het eigen bedrijf.

Tijdens de Track ontdekken ondernemers welke kansen circulair ondernemen hun bedrijf biedt. Worden nieuwe businesskansen ontdekt en slimme ontwerpstrategieën verkent voor producten en bederijfsvoering. Ondernemers gaan naar huis met een circulair klantaanbod en een concreet plan om circulaire ambities waar te maken en de eigen organisatie te transformeren tot circulaire koploper. Daarnaast ontmoeten ondernemers inspirerende circulaire ondernemers en profiteren zij van de cases en kennis die is opgebouwd bij het begeleiden van de 350 bedrijven die eerder aan CIRCO hebben deelgenomen.

Deze Track wordt voor de eerste keer gehouden en is speciaal gericht op bedrijven in de agrosector in de provincie Noord-Holland.

Bekijk de website

fdas