Author Archives: admin

Op 14 december organiseert Voedsel Verbindt het netwerkevent Talent boeien en binden. Digitalisering en automatisering veranderen elke baan in onze voedseleconomie. Hoe leid je talent op voor de banen van morgen? Hoe zorg je ervoor dat ze een baan in de voedselverwerkende industrie of kas overwegen?

Passende scholing, bijscholing en loopbaanplanning zijn superbelangrijk. Alleen dan kunnen we de vele openstaande vacatures invullen en ervoor zorgen dat jongeren kiezen voor een lange loopbaan in de sector én huidige medewerkers behouden blijven.

Opleiders en ondernemers gaan in gesprek met elkaar om antwoorden te vinden op vragen zoals ‘Wat boeit en wat bindt?’ Want talent boeien en dan binden is essentieel om de sector draaiend te houden.

Registreer je nu!

Samen de route uitstippelen naar een gezonde, duurzame en toegankelijke voedselomgeving voor iedereen in de MRA. Kom op 10 november naar de visie workshop.

Kom naar de FoodCLIC visie workshop

Samen de route uitstippelen naar een gezonde, duurzame en toegankelijke voedselomgeving voor iedereen in de MRA.

FoodCLIC is een Europees onderzoeksproject waarin onderzoek gedaan wordt naar voedselsysteemtransformatie in stadsregio’s. Het project richt zich op de plekken waar productie en consumptie samen komen, oftewel de voedselomgeving van de Metropool Regio Amsterdam. Voedsel Verbindt is als een van de praktijk partners aangesloten bij dit project en wilt daarom graag ook jouw stem vertegenwoordigd hebben binnen het onderzoek.

Voedsel Verbindt heeft in het afgelopen jaar al veel partners gesproken binnen de MRA. Op zowel stadsregionaal-, stedelijk- maar ook buurtniveau. Voor de volgende fase van het onderzoek willen we graag nog meer verschillende perspectieven meenemen. We zijn benieuwd naar jouw input.

Op 10 november gaan we inzichtelijk maken wat de wensen en droombeelden zijn voor het voedselsysteem van de MRA, specifiek gericht op de voedselomgeving. Wat is er op stadsregionaal niveau voor nodig om ervoor te zorgen dat we allemaal toegang kunnen krijgen tot gezond, duurzaam voedsel? Deze visie vormt de basis voor het onderzoeksproject en bepaald daarmee op welke manier wij ons de komende jaren kunnen gaan inzetten. In januari volgt een tweede sessie waar we deze visie handen en voeten gaan geven. Een route plan voor het actie-onderzoek geformuleerd als strategie.

 

Actieonderzoek

FoodCLIC kenmerkt zich doordat we naar aanleiding van deze twee bijeenkomsten aan de slag zullen gaan met een aantal interventies. Voor verandering moeten we namelijk gewoon iets gaan doen, op zoek naar de oplossingen dus!

 

Belangrijk daarbij is dat we onderweg blijven leren of we de goede kant op gaan. Als FoodCLIC zijnde, willen we graag aanhaken bij bestaande netwerken en initiatieven zodat we deze kunnen ondersteunen. Jouw inbreng is daarom van enorme waarde voor de uiteindelijke uitkomsten. Het project biedt een netwerk, kennis, monitoring en ook financiële middelen om zo samen uit te kunnen pluizen wat werkt en wat niet werkt.

Via de link onderaan kun je aangeven dat je erbij bent die dag. De input van verschillende netwerken zijn voor het onderzoek zeer waardevol, ook denken wij dat het project voor jou heel interessant kan zijn. Een unieke kans om in samenwerking met diverse actoren in de stadsregio samen te werken in een lerende omgeving.

 

Er is ruimte voor financiële compensatie voor deelnemers die hier vanuit hun eigen tijd naartoe komen. Je kunt, als je hier gebruik van wilt maken, ons een berichtje sturen of door op de dag zelf dit aan te geven bij het intekenen. We waarderen jouw tijd enorm en willen daarom dan ook graag eerlijk oversteken.

Datum en tijd:
vrijdag 10 november van 09.30 tot 16.30 (borrel tot 17.30 uur. )

Inclusief lokale lunch.

 

De locatie is: 
Cultureel centrum NoLIMIT, Geldershoofd 80, 1103 BG, Amsterdam

Programma

09:30: Inloop & registratie

09:45: Start van de bijeenkomst

10:30: Workshop 1 – Regionale visie op de voedselomgeving in 2050

12:00: Voedseltours door de wijk

12:30: Pauze (Lunch) – Lokale voedselinitiatieven op je bord

13:30: Workshop 2 – Het voedselsysteem begrijpen

15:00: Pauze

15:30: Workshop 3 – Uitkomsten en doelstellingen formuleren

16:30: Borrel

 

Neem voor vragen contact op met Ruben Smolders: ruben.smolders@voedselverbindt.n

 

Aanmelden

 

Let op: de inschrijving is verlengd t/m 19 november!   De vraag naar plantaardige (eiwit)producten stijgt, maar de diversiteit van het aanbod in de supermarktschappen is nog beperkt. En dat terwijl er steeds meer sojabonen, veldbonen, kikkererwten etc in Nederland worden geteeld. Wat kan je met deze gezonde en lokaal geproduceerde eiwitten? Met deze challenge willen de provincies Noord Holland en Flevoland, in samenwerking met Voedsel Verbindt hier een extra impuls aan geven.

Jouw project moet bijdragen aan:

Waar kijken we nog meer naar bij de beoordeling van uw project?

Wanneer moet het idee zijn aangemeld?
Je kunt inschrijven t/m 7 november 2023. Op 30 november is er een eerste beoordelingsronde en ontmoet je de jury. De beste initiatieven worden op 14 december 2023 bekend gemaakt en beloond met een bedrag van € 10.000,-. De beste drie initiatieven per provincie worden in december 2023 via www.voedselverbindt.nl bekendgemaakt.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meedoen aan het programma van deze Challenge? Klik dan op project hier aanmelden

Het bestuur van Stichting Voedsel Verbindt heeft Carlo Verhart benoemd als programmamanager van Voedsel Verbindt. Carlo Verhart is al jaren actief als PR en communicatie manager in de financiële wereld. De afgelopen 5 jaar heeft hij zich ingezet voor Rabobank in Amsterdam en was betrokken bij diverse voedselprojecten. Voor de Rabo Foundation heeft hij een koffie coöperatie in Oeganda geholpen op weg naar zelfstandigheid.De laatste jaren was hij bestuurlijk al actief vanuit de Rabobank bij Voedsel Verbindt.

Carlo is goed ingevoerd in de Voedsel Verbindt activiteiten en kent het netwerk. Hij kan vlot de taken van Stephanie Wagenaar overnemen en verder bouwen aan de positie van Voedsel Verbindt in de MRA regio en haar omliggende agrarische productiegebieden. Gerry Kouwenhoven: “Vanuit zijn achtergrond kent Carlo zowel de wereld van de overheden als die van ondernemers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Wij verwachten als bestuursleden dat hij met zijn kennis en ervaring de verbindende factor is waar wij naar op zoek zijn”.

De agri & foodsector staat voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Carlo Verhart: “Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan het opbouwen van een robuust voedselsysteem in onze regio dat wereldwijd toonaangevend is op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en het leveren van een positieve bijdrage aan de gezondheid van jong en oud. Data, kennis en het netwerk van Voedsel Verbindt vormen de spil in de innovatie van gewaardeerde voedselconcepten, voedsellogistiek, voedselproductie, voedsellandschappen en voedselconsumptie. Zorgen voor een goede samenwerking binnen en tussen sectoren zie ik als één van mijn uitdagingen.”

Voedsel Verbindt lanceerde op 28 februari 2019 haar samenwerkingsverband. Volgens gedeputeerde Jack van der Hoek, voorzitter van de stuurgroep van Voedsel Verbindt, is het belangrijk om de inzet voor de agri & food sector de komende jaren voort te zetten. “De provincie Noord-Holland streeft naar een robuuster, duurzamer en gezonder regionaal voedselsysteem. Door samen te werken in Voedsel Verbindt met ondernemers, andere overheden, onderwijs, onderzoek, omgeving en opiniemakers komt het voedselsysteem in onze Metropoolregio én de omliggende agrarische landschappen van Noord-Holland en Flevoland meer in balans.”

Tijdens de Dutch Food Week (5 tot 16 oktober 2019) organiseerde de provincie Flevoland meerdere evenementen om te laten zien hoe zij pionieren in de agrifood-sector. Gedeputeerde én boer Jan-Nico Akkerman vertelt over initiatieven als FoodChains 4 EU, korte ketens en eten als een pionier.

https://dutchfoodweek.nl/nieuws/2019/gedeputeerde-jan-nico-appelman-als-agrifood-koploper-moet-je-slim-inspelen-op-de-uitdagingen-van-de-toekomst

Voedselverspilling tegengaan: dat is het doel van de ‘Koplopersgroep Circulaire Restaurants’. Een nieuw initiatief van de gemeente Haarlem, Provincie Noord-Holland en het Programma VANG Buitenshuis van Rijkswaterstaat. Zij gingen op 15 oktober van start in DeDakkas.

De groep van 23 Haarlemse restaurants pakt zaken als voedselverspilling en afval aan. Hun visie: ‘dit kan anders’. Samen willen de restaurants tot een circulaire bedrijfsvoering komen. In vier sessies nemen de ondernemers hun bedrijfsvoering onder de loep en kijken ze waar het duurzamer kan. Waar voedsel of verpakkingen hergebruikt kunnen worden. Daarvoor gebruiken ze de ‘circulaire scan’: deze geeft inzicht in de acties die een restaurant kan nemen om duurzamer te worden én kan besparen.

In de eerste meeting van de groep staat het thema communicatie centraal. Communicatie richting personeel en afdelingen die gaan over afvalscheiding en lokale inkoop. De tweede bijeenkomst, over het scheiden van afval, staat ook al in de planning.

De nieuwe groep is daarnaast onderdeel van het Haarlems Klimaatakkoord. Er zijn namelijk nog veel meer duurzame initiatieven in en rond de stad. Alle projecten op het gebied van energietransitie, circulariteit en klimaatbestendigheid kunnen zich bij het Haarlems Klimaatakkoord aansluiten. Lees meer over het project of meld je aan via de site van de gemeente Haarlem.

De provincie Noord-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. Om dit te bereiken organiseert de provincie samen met CIRCO voor de eerste keer een Circulaire Business Design Track met bedrijven uit de agrarische sector.

De Track is een 3-daags programma dat start in maart 2019 waarin 12 agrifood bedrijven kennis maken met de principes van circulair ontwerpen, geheel gefaciliteerd door provincie Noord-Holland.

Circulaire kansen in de agrarische sector

De agrarische sector is volop in beweging! Vanuit circulariteit sluiten ontwikkelingen in de sector als kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en decentrale productie op het erf daar prima op aan. Deze ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor de economische vitaliteit van de sector en individuele bedrijven. Daarnaast zijn ketenpartijen en klanten steeds (milieu)bewuster en is er een toenemende interesse in verantwoorde producten en wordt wetgeving strenger. Dit zijn serieuze uitdagingen.

Veel van de genoemde onderwerpen zijn te vatten onder het thema ‘circulaire economie’. En binnen dat kader ontstaan ook nieuwe marktkansen voor bedrijven die vroegtijdig innoveren. Er komen financieringsregelingen, ketens werken aan gezamenlijke oplossingen en circulaire businessmodellen bieden de mogelijkheid om nieuwe inkomstenbronnen te creëren. Een groot aantal bedrijven wil daarom circulair innoveren, maar zoekt nog naar toepassingen binnen het eigen bedrijf.

Tijdens de Track ontdekken ondernemers welke kansen circulair ondernemen hun bedrijf biedt. Worden nieuwe businesskansen ontdekt en slimme ontwerpstrategieën verkent voor producten en bederijfsvoering. Ondernemers gaan naar huis met een circulair klantaanbod en een concreet plan om circulaire ambities waar te maken en de eigen organisatie te transformeren tot circulaire koploper. Daarnaast ontmoeten ondernemers inspirerende circulaire ondernemers en profiteren zij van de cases en kennis die is opgebouwd bij het begeleiden van de 350 bedrijven die eerder aan CIRCO hebben deelgenomen.

Deze Track wordt voor de eerste keer gehouden en is speciaal gericht op bedrijven in de agrosector in de provincie Noord-Holland.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil met haar eigen Landbouwvisie, die ze afgelopen september publiceerde, aansluiting zoeken bij het Deltaplan Biodiversiteit, dat in december gepresenteerd werd. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer met daarin haar reactie op Deltaplan Biodiversiteit.

De kern van het Deltaplan Biodiversiteit, om grondgebruikers, met name boeren en tuinders, te belonen als zij werk maken van bevordering van de biodiversiteit, sluit volgens Schouten aan bij de plannen uit het regeerakkoord en bij haar eigen visie op verduurzaming van de voedselvoorziening.

“We werken allebei toe naar een landbouw met minder emissies naar de omgeving, een vergroting van de biodiversiteit en betere verdienmodellen. We volgen daarbij een vergelijkbare aanpak via succesfactoren en de noodzakelijke samenwerking met alle relevante partijen”, aldus Schouten.

De minister wil haar werkzaamheden voor het realiseren van haar landbouwvisie daarom laten samenlopen met de activiteiten van het Deltaplan op het gebied van de biodiversiteit. “Dit om ervoor te zorgen dat we concrete stappen gaan zetten in het kader van de realisatie van mijn visie.”

Specifiek wil Schouten met de kwartiermakers afspraken maken over de meerjarige Rijksinzet die nodig is om het Deltaplan te doen slagen, de mogelijkheden verkennen voor verdienmodellen voor kringlooplandbouw in combinatie met biodiversiteitsherstel, en hun praktijkkennis en ideeën betrekken bij de heroverweging van wet- en regelgeving. Ook wil zij de ideeën vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel over onder andere de biodiversiteitsmonitor en landschapselementen betrekken bij de GLB-pilots en het Nationaal Strategisch Plan.

Waar nodig of gewenst ondersteunt het Ministerie van LNV dit initiatief. Schouten vindt het echter belangrijk dat de regie blijft waar deze nu ligt: bij de organisaties zelf. Verder heeft zij hulp aangeboden om dit gezamenlijk uit te denken en gaat zij de kwartiermakers hiervoor met een financiële bijdrage ondersteunen.

Voor het slagen van dit plan is het volgens Schouten belangrijk dat ook andere overheden mee gaan denken. Dat wil zij faciliteren door een gesprek met relevante departementen en de kwartiermakers te organiseren.

Het MRA platform Economie stelt een bijdrage van € 100.000 ter beschikking aan Voedsel Verbindt. Daarmee kan de verdere doorontwikkeling van het voedselnetwerk gestalte gegeven worden. Op basis van concrete projectvoorstellen – idealiter in de vorm van een uitvoeringsprogramma – kunnen in een later stadium eventuele bijdragen voor projecten beschikbaar gesteld worden.

Voor de opstartfase van het voedselnetwerk Voedsel Verbindt is voor de financiering een beroep gedaan op het budget Platform Economie van de MRA. En met succes, want het platform stelt €100.000 ter beschiking. Voor de langere termijn rekent het voedselnetwerk op een structurele financiële bijdrage vanuit verschillende (regionale) overheden en andere organisaties. De activiteiten in 2019 moeten leiden tot meer samenwerking tussen stad en platteland, bedrijven onderling en met kennisinstellingen en andere partijen in het speelveld. Dat alles om te komen tot een meer krachtige identiteit van de regio als innovatieve sterke voedselregio en een robuuster, duurzamer en gezonder voedselsysteem in de metropoolregio. De inspanningen in deze startperiode moeten bovendien leiden tot een meerjarig financieel gedragen programma 2020-2024.

De provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland en gemeente Zaanstad zijn als MRA-leden al anderhalf jaar actief betrokken bij de netwerkvorming en staan positief tegenover regionale samenwerking op voedselvraagstukken zoals:

GreenPort NHN heeft als doelstelling het stimuleren en initiëren van innovatie in de regio Noord-Holland Noord. Dit doen wij door bedrijfsleven, overheden, onderwijs en kennisinstellingen te verbinden en gezamenlijk in te zetten op samenwerking en innovatie.

Op 1 februari vierde GreenPort Noord-Holland Noord haar 10 jarig bestaan. Jaap Bond: “Wat hebben we veel bereikt in die tijd. De samenwerking tussen agrarische ondernemers, scholen & kennisinstellingen en overheden is geweldig van de grond gekomen en dat resulteert in economisch interessante en duurzame innovaties voor de hele sector.Ik zeg het heel vaak: ik ben hartstikke trots op de landbouwsector in Noord-Holland. Hier werken we met elkaar aan de toekomst voor de landbouw wereldwijd. Door klimaatverandering en de groeiende wereldbevolking staan we voor enorme uitdagingen. En wat denkt u van de Brexit? In Noord-Holland zoeken en vinden we mét elkaar de oplossingen. Samen weten we meer, samen kunnen we meer”.