Category Archives: None

Op 14 december organiseert Voedsel Verbindt het netwerkevent Talent boeien en binden. Digitalisering en automatisering veranderen elke baan in onze voedseleconomie. Hoe leid je talent op voor de banen van morgen? Hoe zorg je ervoor dat ze een baan in de voedselverwerkende industrie of kas overwegen?

Passende scholing, bijscholing en loopbaanplanning zijn superbelangrijk. Alleen dan kunnen we de vele openstaande vacatures invullen en ervoor zorgen dat jongeren kiezen voor een lange loopbaan in de sector én huidige medewerkers behouden blijven.

Opleiders en ondernemers gaan in gesprek met elkaar om antwoorden te vinden op vragen zoals ‘Wat boeit en wat bindt?’ Want talent boeien en dan binden is essentieel om de sector draaiend te houden.

Registreer je nu!

Samen de route uitstippelen naar een gezonde, duurzame en toegankelijke voedselomgeving voor iedereen in de MRA. Kom op 10 november naar de visie workshop.

Kom naar de FoodCLIC visie workshop

Samen de route uitstippelen naar een gezonde, duurzame en toegankelijke voedselomgeving voor iedereen in de MRA.

FoodCLIC is een Europees onderzoeksproject waarin onderzoek gedaan wordt naar voedselsysteemtransformatie in stadsregio’s. Het project richt zich op de plekken waar productie en consumptie samen komen, oftewel de voedselomgeving van de Metropool Regio Amsterdam. Voedsel Verbindt is als een van de praktijk partners aangesloten bij dit project en wilt daarom graag ook jouw stem vertegenwoordigd hebben binnen het onderzoek.

Voedsel Verbindt heeft in het afgelopen jaar al veel partners gesproken binnen de MRA. Op zowel stadsregionaal-, stedelijk- maar ook buurtniveau. Voor de volgende fase van het onderzoek willen we graag nog meer verschillende perspectieven meenemen. We zijn benieuwd naar jouw input.

Op 10 november gaan we inzichtelijk maken wat de wensen en droombeelden zijn voor het voedselsysteem van de MRA, specifiek gericht op de voedselomgeving. Wat is er op stadsregionaal niveau voor nodig om ervoor te zorgen dat we allemaal toegang kunnen krijgen tot gezond, duurzaam voedsel? Deze visie vormt de basis voor het onderzoeksproject en bepaald daarmee op welke manier wij ons de komende jaren kunnen gaan inzetten. In januari volgt een tweede sessie waar we deze visie handen en voeten gaan geven. Een route plan voor het actie-onderzoek geformuleerd als strategie.

 

Actieonderzoek

FoodCLIC kenmerkt zich doordat we naar aanleiding van deze twee bijeenkomsten aan de slag zullen gaan met een aantal interventies. Voor verandering moeten we namelijk gewoon iets gaan doen, op zoek naar de oplossingen dus!

 

Belangrijk daarbij is dat we onderweg blijven leren of we de goede kant op gaan. Als FoodCLIC zijnde, willen we graag aanhaken bij bestaande netwerken en initiatieven zodat we deze kunnen ondersteunen. Jouw inbreng is daarom van enorme waarde voor de uiteindelijke uitkomsten. Het project biedt een netwerk, kennis, monitoring en ook financiële middelen om zo samen uit te kunnen pluizen wat werkt en wat niet werkt.

Via de link onderaan kun je aangeven dat je erbij bent die dag. De input van verschillende netwerken zijn voor het onderzoek zeer waardevol, ook denken wij dat het project voor jou heel interessant kan zijn. Een unieke kans om in samenwerking met diverse actoren in de stadsregio samen te werken in een lerende omgeving.

 

Er is ruimte voor financiële compensatie voor deelnemers die hier vanuit hun eigen tijd naartoe komen. Je kunt, als je hier gebruik van wilt maken, ons een berichtje sturen of door op de dag zelf dit aan te geven bij het intekenen. We waarderen jouw tijd enorm en willen daarom dan ook graag eerlijk oversteken.

Datum en tijd:
vrijdag 10 november van 09.30 tot 16.30 (borrel tot 17.30 uur. )

Inclusief lokale lunch.

 

De locatie is: 
Cultureel centrum NoLIMIT, Geldershoofd 80, 1103 BG, Amsterdam

Programma

09:30: Inloop & registratie

09:45: Start van de bijeenkomst

10:30: Workshop 1 – Regionale visie op de voedselomgeving in 2050

12:00: Voedseltours door de wijk

12:30: Pauze (Lunch) – Lokale voedselinitiatieven op je bord

13:30: Workshop 2 – Het voedselsysteem begrijpen

15:00: Pauze

15:30: Workshop 3 – Uitkomsten en doelstellingen formuleren

16:30: Borrel

 

Neem voor vragen contact op met Ruben Smolders: ruben.smolders@voedselverbindt.n

 

Aanmelden

 

Let op: de inschrijving is verlengd t/m 19 november!   De vraag naar plantaardige (eiwit)producten stijgt, maar de diversiteit van het aanbod in de supermarktschappen is nog beperkt. En dat terwijl er steeds meer sojabonen, veldbonen, kikkererwten etc in Nederland worden geteeld. Wat kan je met deze gezonde en lokaal geproduceerde eiwitten? Met deze challenge willen de provincies Noord Holland en Flevoland, in samenwerking met Voedsel Verbindt hier een extra impuls aan geven.

Jouw project moet bijdragen aan:

Waar kijken we nog meer naar bij de beoordeling van uw project?

Wanneer moet het idee zijn aangemeld?
Je kunt inschrijven t/m 7 november 2023. Op 30 november is er een eerste beoordelingsronde en ontmoet je de jury. De beste initiatieven worden op 14 december 2023 bekend gemaakt en beloond met een bedrag van € 10.000,-. De beste drie initiatieven per provincie worden in december 2023 via www.voedselverbindt.nl bekendgemaakt.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meedoen aan het programma van deze Challenge? Klik dan op project hier aanmelden

Deze week kunnen we allemaal iets doen om voedselverspilling tegen te gaan. Door je eten slim te bewaren en zo de aarde te sparen. Een simpele daad voor een beter klimaat! Ga snel aan de slag met de verspillingsvrije tips op deze pagina en voorkom voedselverspilling. Klik hier voor praktische tips.

Kom donderdag 2 november. naar het Super-Boeren-Event in de Broekerveiling in Broek op Langedijk. Klik hier om je an te melden. Hoe zorgen we dat die prachtige Noord Hollandse en Flevolandse producten ook daadwerkelijk in de lokale supermarkten, groentewinkels, kaaswinkels en speciaalzaken te koop zijn? Hoe kunnen we de korte keten in Noord-Holland en Flevoland versterken?

Save the date:
donderdag 2 november 14.00 – 18.00 uur

Hoe zorgen we dat die prachtige Noord Hollandse en Flevolandse producten ook daadwerkelijk in de lokale supermarkten, groentewinkels, kaaswinkels en speciaalzaken te koop zijn? Hoe kunnen we de korte keten in Noord-Holland en Flevoland versterken?

Dit komt allemaal aan bod op donderdag 2 november tijdens het Super Boeren Event. Hier kunnen lokale boeren en winkeliers elkaar beter leren kennen. Zodat u als boer komt te weten wat de vraag van supermarkten en consumenten is. En u als supermarktondernemer, groenteboer of kaasspecialist weet wat voor prachtige lokale Noord Hollandse producten er zijn, waardoor een vruchtbare samenwerking in de korte keten gemakkelijk kan ontstaan.

Het gaat een inspirerende middag worden. Met een markt waar aanbieders en vragers elkaar ontmoeten en waar je lokale producten kunt proeven. Met inspirerende sprekers over wat je als chefkok met seizoensgebonden lokale producten kunt doen en over hoe boeren en supermarkten op andere plekken al samenwerken. En natuurlijk is dit een mooi moment om te netwerken en heerlijke lokale producten te ontdekken.

De locatie is Broekerveiling in Broek op Langedijk. De inschrijving start na de zomer. Zet nu alvast de datum in uw agenda: dinsdag 2 november 14.00 – 18.00 of klik hier om je alvast aan te melden

Heeft u ideeën of wensen voor het event, of wilt u, als aanbieder van een lokaal product, standhouder zijn, neem dan even contact op via info@voedselverbindt.nl

Ongeveer 30% van alle vervoerde goederen in Nederland zijn agri-food gerelateerd en de vraag naar logistiek in de agri-food sector neemt alleen maar toe. Om onze regio leefbaar, veilig en bereikbaar te houden, is een logistieke systeeminnovatie nodig die we alleen door samenwerking bereiken. Klik hier om de bijeenkomst terug te kijken.

Ongeveer 30% van alle vervoerde goederen in Nederland zijn agri-food gerelateerd en de vraag naar logistiek in de agri-food sector neemt alleen maar toe. Om onze regio leefbaar, veilig en bereikbaar te houden, is een logistieke systeeminnovatie nodig die we alleen door samenwerking bereiken. Klik hier om je aan te melden voor Voedsel Verbindt LIVE

Op 8 juni gaan we met elkaar in gesprek over de systeeminnovatie in agri-food logistiek en wat we daar samen voor kunnen doen.

Danielle de Bruin, adviseur duurzame mobiliteit, ontwikkelde samen met de Vervoersregio Amsterdam een netwerkvisie op logistieke hubs. Is dit de systeeminnovatie die de agri-foodlogistiek klaar maakt voor de toekomst of is er meer nodig? En gaat het snel genoeg voor het klimaat?

Kees Willem Rademakers, heeft een achtergrond in duurzame stadslogistiek bij PostNL en is docent-onderzoeker horeca en voedsellogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam Hij neemt ons mee langs verschillende projecten waarin stappen worden gezet om de agrifoodlogistiek in Metropool Regio Amsterdam te verduurzamen en laat zijn kritische licht schijnen over wat nodig is om deze op te schalen.

Ook ondernemers spannen zich in voor slimmere voedsellogistiek voor haar klanten. Maar heeft de ondernemer een oplossingsrichting die bijdraagt aan een duurzame en slimmere voedselstromen?

We nodigen je van harte uit voor deze Voedsel Verbindt LIVE netwerkbijeenkomst. Laat je inspireren door de praktijkvoorbeelden. Ontmoet anderen die zich bezighouden met logistiek in de wereld van voedsel én voedt ons met ideeën tijdens het interactieve gedeelte.

Klik hier om je aan te melden voor Voedsel Verbindt LIVE  –  Slimmere voedselstromen.

Agrarisch Noord-Holland geeft op de Grüne Woche in Berlijn haar visitekaartje af. Met de appels van René van der Aarde uit Hem steelt de provincie internationaal de show.

Gedeputeerde Ilse Zaal, prominent aanwezig op dit Europese podium, kan ze iedereen van harte aanbevelen. Vers uit Holland en duurzaam geteeld, aldus Zaal die een ontmoeting had met stikstofminister Christianne van der Wal. Klik hier voor het hele artikel uit het Noord Hollands Dagblad.

 

Koplopers in de korte voedselketen bundelen krachten in Korte Keten Collectief Nederland, om gezamenlijk de afzet van regionale producten fors te vergroten.

Local2Local, Coöperatie Oregional, Boeren van Amstel, ProeVkantoor en Vereniging
Flevofood hebben het initiatief genomen de krachten te bundelen. Onder de noemer
‘Korte Keten Collectief Nederland’ wordt interregionaal samengewerkt met het doel de
afzet van regionale producten te vergroten, en nieuwe verdienmodellen te realiseren met
behoud van korte keten principes. De samenwerking maakt het mogelijk de
leveringszekerheid en de diversiteit van producten en klantgroepen te vergroten. Hierdoor
ontstaan belangrijke schaalvoordelen die de ontwikkeling van robuuste korte
voedselketens versterken en nieuwe afzetmogelijkheden tot stand te brengen. Deze korte
ketenpartijen hebben zich verenigd in ‘Korte Keten Collectief Nederland’.
De samenwerking speelt nadrukkelijk in op de toenemende vraag naar lekker, gezond, duurzaam geproduceerd voedsel.

Bij de ontwikkeling van kennis wordt het collectief onder meer ondersteund vanuit de
stichting Voedsel Verbindt en de Europese projecten EU4advice en Foodclic. Bij
vraagstukken op het terrein van data en digitalisering zal daarnaast worden
samengewerkt met het Data Value Center AgriFood en Korte Keten. Wil je meer weten over het Korte Keten Collectief Nederland neem dan contact op met Mark Frederiks, mark@amped.nl Amped/Local2Local: 06-11375921

De stedelijke gebieden van Europa staan ​​voor grote uitdagingen met betrekking tot de beschikbaarheid en consumptie van gezond, betaalbaar, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel. Dergelijke uitdagingen komen samen in lokale voedselomgevingen, maar worden vaak verwaarloosd door de stedelijke planning.

Veelbelovende initiatieven van gemeentebesturen om de architectuur van voedselkeuzes te veranderen, raken vaak niet systemisch verankerd en bereiken nauwelijks kansarme en kwetsbare groepen. De belangrijkste oorzaken die de ontwikkeling en uitvoering van een geïntegreerd stedelijk voedselbeleid belemmeren zijn: (1) de sterk gescheiden silo’s binnen de voedselketen en het bestuur, (2) fragmentatie van empirische kennis in wetenschappelijke disciplines en (3) gebrek aan inzicht in stimulerende en belemmerende factoren voor transformatie van stedelijke voedselsystemen.

FoodCLIC zal sterke interfaces tussen wetenschap, beleid en praktijk, creëren in acht Europese stadsregio’s (45 steden), waaronder de Amsterdam metropool regio. Zogenaamde voedselbeleidsnetwerken vormen de ruggengraat van dergelijke interfaces. In zogenaamde Living Labs worden interventies in de praktijk getest met actieve participatie van belanghebbenden. Door dit gezamenlijk ‘leren-in-actie’ wordt beleidsrelevante wetenschappelijke kennis opgebouwd. Beleidsmakers en stedelijke planners kunnen op basis hiervan een dynamisch en geïntegreerd stedelijk voedselbeleid ontwikkelen.

De interventies en het beleid zullen worden ontworpen, geïmplementeerd en geëvalueerd aan de hand van een innovatief conceptueel raamwerk (de CLIC), dat vier gewenste resultaten van voedselsysteemintegratie benadrukt: (1) ‘co-benefits’ – sociale, economische en mileu- duurzaamheidsvoordelen, (2) ‘linkages’ – verbanden tussen rurale en urbane gebieden, (3) ‘inclusion’ – inclusie van alle belanghebbenden en hun kennis, en (4) ‘connectivities’ – sectorale verbanden.

De resultaten zullen onder meer worden verspreid door de nieuwe beleidspraktijken uit te breiden naar nog eens acht stadsregio’s in Europa en Afrika, een online Knowledge-Hub, een denktank op Europees niveau en netwerken van partners.

Op deze manier wil FoodCLIC de komende 4 jaar bijdragen aan stedelijke voedselomgevingen die gezond en duurzaam voedsel beschikbaar, betaalbaar en aantrekkelijk maken voor alle burgers (inclusief kansarme en kwetsbare groepen).

Partners:

Vrije Universiteit Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Foodcouncil MRA

Voedsel Verbindt