Category Archives: None

Op donderdag 23 juni vindt het 2e Future Food Logistics Challenge plaats in de Markthal op het Food Center Amsterdam! 

We brengen je op de hoogte van de nieuwste horecalogistieke projecten en gaan in gesprek over de kansen en hobbels waar de sector mee te maken heeft en hoe we gezamenlijk de bevoorrading betaalbaar kunnen houden en ook duurzaam (o.a. zero-emissie). Klik hier om je direct aan te melden.

Op donderdag 9 juni organiseert Voedsel Verbindt het netwerkevent over onze circulaire voedseleconomie. Ontmoet jouw collega’s binnen het voedselsysteem en ga de verbinding aan.

Samen met de wetenschap, kennisinstellingen, beleidsbepalers en ondernemers stimuleren wij circulaire initiatieven. Laat je inspireren door de praktijkvoorbeelden die worden gepresenteerd, neem kennis van de stand van de wetenschap en het huidige beleid.

In een circulaire voedseleconomie zetten ondernemers grondstoffen maximaal in, wordt voedsel niet verspild en ontstaat er een duurzame kringloop.
Dit netwerkevent helpt je op weg om ook circulair te ondernemen want dit is de sleutel voor een duurzame bedrijfsvoering.

Klik  hier om je aan te melden. Toegang is gratis.

Vanmiddag drie winnaars bekend mogen maken van de challenge 'Meer eten uit de regio'. Samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland werken wij hard om een robuust regionaal voedselsysteem te realiseren.

Om dit doel te behalen zijn wij steeds op zoek naar goede initiatieven uit de samenleving. Vandaag hebben we 3 projecten verrast met 15.000 euro. Dit bedrag gebruiken zij om lokale producten én producenten nog beter te verbinden aan inwoners. Doel: meer lokale en regionale producten in de boodschappentas en op het bord. Gefeliciteerd Vers aan de Vecht uit Weesp, Korte keten vanuit het hart uit Haarlem en Koop bio lokaal uit Noord Holland. Gefeliciteerd!

Verse melk direct van familieboerderij Rotgans in Hippolytushoef. De boerderij is gelegen op het voormalig Waddeneiland Wieringen. Hier maakt boer Reijer heerlijke en ambachtelijke Wieringerweide-zuivel. Klik hier als je alles wilt weten over deze ultra korte keten

Reijer is de vierde generatie van de familie Rotgans die op de boerderij werkt. Voor hem is innoveren de sleutel tot een toekomstbestendig bedrijf. Reijer Rotgans: “We zochten al langer naar een manier om meer uit ons bedrijf en uit onze melk te halen. Boer zijn is meer dan alleen koeien melken. Je moet ondernemend zijn. Er liggen veel meer kansen in de sector. Groei zit tegenwoordig niet meer in uitbreiding, maar vooral in verbreding van de activiteiten.”

Klik op de link als je alles wilt weten over deze ultra korte keten  https://www.mijnmelk.nl/boerreijer/

Slechts 14 procent van de Noord-Hollandse landbouwbedrijven produceert voedsel voor de Nederlandse markt blijkt uit cijfers van de provincie.

De overige 86 procent is voor het buitenland bestemd. Daarnaast importeren we weer een hoop producten uit het buitenland, zoals zonnebloemolie en graan. Is dat wel verstandig, met de oorlog in Oekraïne en de steeds groter wordende klimaatproblemen? Lees hier het hele artikel.

Greendish en Voedsel Verbindt gaan elkaar versterken ten behoeve van het verduurzamen van het voedsel systeem waarbij gezond, lekker en dichtbij centraal staan.

Het belang van een regionaal voedselsysteem past hier helemaal bij. Produceren en verkopen via een korte keten is een belangrijke pijler in de visie van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedsel Veiligheid, in de omslag naar kringlooplandbouw. Het is een duurzamere manier van produceren waarbij lokale productie, gezond eten en een herleidbare afkomst centraal staan.

Door minder schakels in de productieketen staat de boer, tuinder of visser sterker in de onderhandeling met toeleveranciers en dat bevordert de positie van de ondernemer in de keten. En door de lokale samenwerkingen staat de agrarisch ondernemer ook meer contact met de omgeving. Wanneer lokale producten dan ook nog eens verkocht worden via bijvoorbeeld de lokale supermarkt, de winkel op het erf of lokale voedselboxen, brengt dat boer en burger dichter bij elkaar.

Hierin zien wij ons zelf als natuurlijke partner en sluiten onze projecten en activiteiten naadloos op elkaar aan. Joris Heijnen van Greendish: “Een goed voorbeeld is het samenwerken aan de Green Deal Catering op overheidslocaties. De provincie Noord-Holland werkt aan het verduurzamen van de voedselketen (van zaadje tot bord). Daar hoort natuurlijk bij: ‘begin bij jezelf’. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij vaak producten aanbieden uit de regio die veel medewerkers of gasten nog niet kennen zoals hapjes gemaakt van zeewier of nieuwe vegetarische producten.”

Greendish en Voedsel Verbindt ontwikkelen en ondersteunen beide projecten en activiteiten voor veel land- en tuinbouw programma’s op het gebied van duurzame productie van voedsel. Carlo Verhart van Voedsel Verbindt: “Als gemeenschappelijke doelstelling willen wij gezond en duurzaam eten uit de korte keten bevorderen, en streven wij er naar om in 20230 25% van ons eten bij lokale ondernemers in te kopen, niet alleen vanwege het maken van minder transport kilometers, maar ook om de brug te slaan tussen voedselproducenten in de provincie en consumenten.

Wij hopen dat met deze samenwerking een verduurzamingsslag gemaakt wordt in ons voedselsysteem em dat wij op een andere manier naar ons dagelijks voedsel kijken .Kortom, er gebeurt heel veel op het gebied van de voedsel van dichtbij (korte ketens, Regionale Allianties, Voedselagenda’s) in Nederland. Naar ons idee vormen de regionale voedselstrategieën ook een belangrijke rol bij de toekomst van de landbouw per gebied. Korte ketens als onderdeel van de voedselstrategieën kan een middel zijn om boeren en tuinders per gebied perspectief en een nieuwe verdienmodel te geven.

Maak kans op € 15.000,- om daarmee jouw project verder tot uitvoering te brengen. Waarom deze challenge? Wij roepen korte keten initiatiefnemers op om hun project met het voedselnetwerk van Voedsel Verbindt te delen. Voedsel Verbindt heeft in 2030 als doel gesteld om 25% eten uit de regio (Noord-Holland of Noord-Holland & Flevoland samen) te realiseren. Om initiatieven die hieraan bijdragen te kunnen versnellen is deze Challenge uitgeschreven. De meest impactvolle initiatieven worden in de uitvoeringsagenda van Voedsel Verbindt opgenomen. Klik hier voor meer informatie of om je direct in te schrijven.

'Samen met ketenpartijen en de Autoriteit Consument en Markt maakt de overheid bindende afspraken om de positie van de boer in de keten te versterken.' Zo begint het nieuwe regeerakkoord van de nieuwe coalitie. Centrale thema's daarin zijn het verduurzamen en verkorten van de voedselketen en werken aan  transparantie in deze keten.

Maar dat zijn niet de enige punten die bijdragen aan een gezonde en duurzame levensstijl. Hier vindt u de voor ons belangrijkste punten uit het coalitieakkoord:

Samen met ketenpartijen en de Autoriteit Consument en Markt maakt de overheid bindende afspraken om de positie van de boer in de keten te versterken. We verwachten een niet-vrijblijvende bijdrage van banken, toeleveranciers, de verwerkende industrie en de retail. Waar nodig worden afspraken juridisch geborgd. Van supermarkten verwachten we transparantie over de wijze waarop hun gehele assortiment aantoonbaar duurzaam en diervriendelijk wordt, inclusief duurzaam inkoopgedrag en een eerlijke prijs voor boeren. We onderzoeken op welke wijze een bijdrage van de consument aan de verduurzaming van de landbouw vormgegeven zou kunnen worden. Om bewuste keuzes te stimuleren wordt in Nederland geproduceerd voedsel voorzien van een herkomstetiket. De overheid committeert zich bij haar inkoop aan duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel. 

We willen meer aandacht voor preventie en een gezonde levensstijl van jongs af aan. Kinderen die ongezond opgroeien staan veelal op een achterstand. Vermijdbare gezondheidsverschillen pakken we daarom aan. We zetten de doelen van het Preventieakkoord door, met als doel een gezonde generatie in 2040 met een focus op de jeugd door sport, voeding en bewegen. Dit vraagt een brede aanpak, met stimulering van gezonde keuzes en ontmoedigen van ongezonde keuzes, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. 

We verhogen de belasting op suikerhoudende dranken en we verhogen de accijnzen op tabak. We maken bindende afspraken met de industrie over gezondere voedingsmiddelen. We bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren en de BTW op groente en fruit naar 0% kunnen verlagen. 

De coalitie verhoogt de lasten gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl, vergroening en het tegengaan van belastingontwijking en verlaagt die gericht, met name voor lage- en middeninkomens, werkenden en gezinnen.

Wilt u het hele coalitieakkoord lezen klik dan hier.

Vandaag bij het Provinciaal Jeugddebat in de Statenzaal van de provincie Noord-Holland. Voedsel van dichtbij echt een noodzaak volgens jongeren.  

Eten doen we allemaal, maar we staan er niet altijd bij stil hoe en waar ons voedsel gemaakt is, en hoe het uiteindelijk op ons bord is beland. Toch vinden jongeren  het belangrijk. Ze zijn op zoek naar de manier waarop ons  voedsel wordt geproduceerd, vervoerd en verwerkt. Dit heeft namelijk invloed op onze leefomgeving, het milieu (denk bijvoorbeeld aan de biodiversiteit en het klimaat) en onze gezondheid, nu en in de toekomst.

De gast verwennen met regionale producten op zijn bord en kosten besparen op je bedrijfsvoering. Krijg inzicht in hoe je dat doet met de circulaire horecascan. Meer circulaire prikkels in je horecabedrijf brengen is een recept voor succes. Het staat uitgebreid op het menu van deze inspiratiesessie. En, de provincie stelt maar liefst 25 scans (gratis) beschikbaar. Lees snel verder.

Wanneer Nederlanders uit eten gaan, willen zij steeds vaker duurzaam genieten. Het is lekkerder, als je weet dat producten afkomstig zijn uit je eigen omgeving en biodiverse (seizoen)groente de boventoon voeren op de kaart. Juist nu is het moment om slim in te spelen op deze vraag. Van duurzame beleving op het bord naar duurzame bedrijfsvoering & kostenbesparing, ook op energieverbruik. Want hoe ga jij om met stijgende inkoopprijzen? Het tegengaan van verspilling van voedsel en het beperken van afval? Ja, ook afval verminderen levert besparing op. We betalen voor de verpakkingen en voor het afvoeren van verpakkingen. Dat zet te denken! Het zijn vragen die steeds relevanter worden in deze tijd van verantwoord handelen en stijgende inkoopprijzen. Het draagt bij aan ‘guilty free’ eten voor de gast en brengt meer efficiency in je bedrijfsvoering. Kortom, het maakt het verhaal rond, of beter gezegd: circulair.

Wanneer

Provincie Noord-Holland en Circulair Westfriesland organiseren 22 november 2021 samen met CREM en Dutch Cuisine een inspiratiesessie over echt koken met streekproducten en circulaire kansen in de horeca. Via deze sessie kom je als horecaondernemer in aanmerking voor een gratis circulaire scan. Met de scan krijg je direct inzicht in circulaire quick-wins in je bedrijf, die goed zijn voor je imago en portemonnee.

Locatie

De inspiratiesessie circulaire horeca vindt plaats bij d’ Oude Waegh, Roode Steen 8, Hoorn.  Klik hier voor een routebeschrijving. Zin om de toekomst te proeven? Aanmelden kan tot 6 november door een e-mail te sturen naar Victor de Lange van CREM  v.delange@crem.nl

Voor Wie?

Deze sessie is enerzijds gericht op horecaondernemers inzicht te geven en een tool aan te bieden om slim te sturen op bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd is de sessie interessant voor (chef)koks, vanwege de vertaling naar een duurzame menukaart met inspirerende voorbeelden.

Waarom meedoen?

De inspiratiesessie circulaire horeca: