Category Archives: None

De SFYN Academie is een voedingsbodem voor nieuwe samenwerkingen, kennis en visie op de toekomst van ons voedsel. Gedurende een interdisciplinair programma van zes maanden leren deelnemers elkaar en het voedselsysteem kennen. Deze reis leidt hen naar diverse plekken door heel Nederland (en daarbuiten) om in gesprek te gaan met verschillende wetenschappers, ervaren mensen uit de voedsel wereld en inspirerende ondernemers.

Aan de slag met prangende voedselvraagstukken

Naast het inhoudelijke programma gaan de deelnemers aan de slag door middel van cases uit de praktijk, van onder andere bedrijven, NGO’s of zelfs voor Provincies. In kleine groepen werken zij samen aan een prangend vraagstuk uit de voedselsector en werken ze direct in de praktijk aan verandering. Aanmelden kan tot 1 november 2022, 12:00 uur. Bekijk alle voorwaarden op www.sfyn.nl/academie.

Ben jij op zoek naar een leuke en leerzame uitdaging in het hedendaagse voedselsysteem, hier is je kans!   De stedelijke gebieden van Europa staan voor grote uitdagingen met betrekking tot de beschikbaarheid en consumptie van gezond, betaalbaar, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel. Dergelijke uitdagingen komen samen in lokale voedselomgevingen, maar worden vaak verwaarloosd door de planners van de openbare ruimte.

FOODCLIC gaat hier bij helpen en is een verbindende schakel tussen wetenschap, beleid en praktijk in acht Europese stadsregio’s (45 steden), waaronder de Amsterdam metropool regio. Zogenaamde voedselbeleidsnetwerken vormen de ruggengraat van dergelijke interfaces.  Interventies in de praktijk worden getest in Urban Living Labs  met actieve participatie van belanghebbenden. Beleidsmakers en stedelijke planners kunnen op basis hiervan een dynamisch en geïntegreerd stedelijk voedselbeleid ontwikkelen.

Ben jij de projectmanager die voor Voedsel Verbindt dit project gaat aansturen? Lees dan snel verder.

Voedsel Verbindt is hard aan het groeien en daarom zijn wij op zoek naar mensen zoals jij. Mensen die betrokken zijn bij de vernieuwing van het voedselsysteem en die van aanpakken weten. Als projectmanager ga jij ervoor zorgen dat wij als metropoolregio toonaangevend zullen zijn in dit project. Implementatie, planning, financiën, voortgang monitoren, aanjagen livinglabs, communicatie, rapporteren en interventies voorbereiden; zijn een integraal onderdeel van deze rol. Wil jij bijdragen aan duurzaam en eerlijk voedsel, dan zijn wij op zoek naar jou!

TAKEN

COMPETENTIES

Wat bieden wij?

We bieden een veelzijdige en een uitdagende baan bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Voor deze functie ben je minimaal 2,5 dagen in de week beschikbaar (0,5 – 0,8 fte). Het salaris is  afhankelijk van opleiding en werkervaring. Start: in september uiterlijk oktober, bij voorkeur zo snel mogelijk. Bereidheid om gedurende langere tijd (twee tot vier jaar) in deeltijd te werken. Thuiswerken is mogelijk.

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 1 jaar. Daarnaast beschik je over 23 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband, 8% vakantietoeslag en een 13e maand.

Wat is Voedsel Verbindt?

VOEDSEL VERBINDT is een initiatief van de provincies Noord-Holland & Flevoland, onderwijs- en  kennisinstellingen,  NGO’s,  bedrijfsleven en gemeenten. De samenwerking draagt bij aan een duurzaam, regionaal en circulair voedselsysteem, daar gaan we voor! Ons resultaat is een robuuste en gezonde Metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden. Als projectmanager stagiaire bij Voedsel Verbindt heb je te maken met mensen vanuit de overheid, kennisinstellingen en bedrijven die zich vooral inzetten op voor een duurzaam voedsel systeem. We zijn actief op 6 thema’s:

Voor ieder thema zijn enthousiaste trekkers uit het veld actief.

Lijkt je dit een leuke functie en wil je graag in een Europees project een bijdrage leveren aan een duurzame voedsel keten neem dan snel contact met ons op of stuur een motivatiebrief en CV naar:

Voedsel Verbindt

Carlo Verhart

Programma Manager

Telefoon +31 6 5130 3148

Carlo.verhart@voedselverbindt.nl

www.voedselverbindt.nl

 

Op 29 september 2022 organiseert Voedsel Verbindt het netwerkevent over de Proteïn Shift in ons Voedsellandschap. Dé transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitconsumptie.

In het Voedsellandschap van Flevoland en Noord-Holland zetten ondernemers zich maximaal in voor de zoektocht naar productie en afzet van regionale plantaardige eiwitten. Ons doel is een eerlijk verdienmodel voor de boer, korte ketens, een voedsellandschap met duurzame bodems, goede waterkwaliteit en gevarieerde biodiversiteit. Dit netwerkevent helpt je op weg om ook meer plant-aardig te ondernemen, want dit is de sleutel voor toekomstbestendige agri&food bedrijven.

We nodigen je van harte uit voor deze Voedsel Verbindt LIVE netwerkbijeenkomst om jouw collega’s binnen het voedselsysteem te ontmoeten. Samen met de wetenschap, kennisinstellingen, beleidsbepalers en ondernemers stimuleren wij Proteïn Shift initiatieven. Laat je inspireren dor de praktijkvoorbeelden die worden gepresenteerd, neem kennis van de  stand van de wetenschap en het huidige beleid.

Klik hier om je aan te melden.

Nu komt zo’n 7% van de voedingsmiddelen uit de regio. In 2030 moet 25% uit de regio komen. “Gelukkig vragen steeds meer consumenten om lokale producten.” Voedsel Verbindt heeft als doel om een regionaal voedselsysteem in te richten in Flevoland en Noord-Holland.

Om een regionaal voedselsysteem te realiseren heeft de stichting een groot aantal partijen uit de hele voedselketen bij elkaar gebracht (zie kader). Verhart: “Je hebt veel partijen nodig om het voedselsysteem anders op te zetten. We zijn begonnen in de provincies Noord-Holland en Flevoland. Daar wonen ongeveer 3,3 miljoen mensen. Die eten drie maaltijden per dag. Dat zijn samen 10 miljoen maaltijden en bijna 3,7 miljard maaltijden per jaar.  Wil je het hele artikel lezen in Food + Agri business klik dan hier.

56 organisaties zetten vandaag hun handtekening onder de nationale Green Deal Eiwitrijke Gewassen. Ook de provincies Flevoland en Noord-Holland hebben deze ‘Bean Deal’ ondertekend.

Doel is opschaling van de teelt, verwerking en consumptie van Nederlandse eiwitrijke gewassen. Het maakt de teelt economisch weer aantrekkelijk voor boeren, verhoogt de zelfvoorzieningsgraad van eiwitten en leidt tot meer duurzame landbouw.

De deal is onderdeel van de in 2020 gelanceerde Nationale Eiwitstrategie, erop gericht om de zelfvoorzieningsgraad van eiwitten te vergroten. In de deal staat waardering centraal; niet alleen voor de akkerbouwers die inzetten op de nu nog risicovolle teelt, maar ook bij consumenten.

LNV Minister Staghouwer zette zijn handtekening onder de deal en is enthousiast: “Met deze Green Deal zetten we de schouders onder een grote uitdaging. Het is nu van belang dat we onze handtekeningen omzetten in daden. Samen met alle partijen kunnen we een risicovolle teelt omzetten in een goed verdienmodel en nuttig gewas voor en biodiversiteit.” Klik hier voor alle info over deze Greendeal.

De sociale onderneming Spoony organiseert deze zomer op 600 BSO’s de Gezonde Smikkelweken. Zo’n 50.000 kinderen gaan tijdens de zomervakantie op de buitenschoolse opvang zelf gezond koken en leren over gezonde en duurzame voeding.

Ook buiten de BSO’s kunnen kinderen in de leeftijd 4
tot 12 jaar meedoen met dit grootste nationale groenten programma voor kinderen. Het wordt mede mogelijk gemaakt door overheidsprogramma Jong Leren Eten en 16 partners die allen zonder winstoogmerk meedoen. Lees meer op www.gezondesmikkelweken.nl

Het Data Value Center Agri & Food korte keten (DVC) wordt  gerealiseerd.

Op dit moment ontbreken, voor bedrijven in de korte voedselketen, de digitale omgeving, de instrumenten en de skills om goed data te kunnen verzamelen, te delen en te valoriseren. Daardoor worden kansen op groei en ontwikkeling gemist. Het gaat dan om beter inzicht in vraag en aanbod, betere afstemming tussen vraag en aanbod en slim gebruik van data en digitalisering bij het vermarkten. Hierdoor laten deze bedrijven grote kansen liggen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COV/D-19-pandemie.

Wat houdt het DVC concept in?

Het DVC biedt ondernemers in de agri en food korte keten de digitale omgeving, de instrumenten en de diensten om data te verzamelen, te delen en te valoriseren. Naast gratis basisdiensten, zoals voorlichting en bewustwording, zijn dat betaalde diensten op gebied van training en opleiding, advies en ondersteuning bij datavraagstukken en het opzetten van samenwerking, nieuwe business- concepten en producten. Ook heeft het faciliteiten voor dataopslag, databewerking en data-analyse.

Het DVC gaat zelf geen winst maken. De winst zit in de toegevoegde waarde die klanten door gebruikmaking van het concept weten te realiseren. De data blijft ook het eigendom van de bedrijven.

Wat gaan we doen?

Het DVC wordt in het project ontwikkeld en in de praktijk getest. Naast het vormgeven en inrichten van het DVC worden in het project mkb-bedrijven voorbereid om hiervan gebruik gaan maken door bewustwordingsactiviteiten, het ontwikkelen van digitale vaardigheden en kleinschalige experimenten met de toepassing van ICT/data toepassingen. De doelgroep bestaat uit alle typen korte ketenbedrijven: agri & food producenten, verwerkers, distributeurs en afnemers.

Waarom doen we dat?

Op dit moment ontbreken in de korte voedselketen de digitale omgeving, de instrumenten en de skills om goed data te kunnen verzamelen, te delen en te valoriseren. Daardoor worden kansen op groei en ontwikkeling gemist. Het gaat om beter inzicht in vraag en aanbod, aanbod en slim gebruik van data en digitalisering bij het vermarkten. Hierdoor laten deze bedrijven grote commerciële kansen liggen en om voedselverspilling te verminderen.

Het DVC gaat hiervoor de oplossing bieden. Het draagt bij aan vergroting van het voedselaanbod via korte voedselketens. Dit laatste is nadrukkelijk doel van het beleid van LNV, de provincies Flevoland en Noord-Holland en de landelijke Taskforce Korte Keten. Data is een prominente actielijn, omdat die als een belangrijke sleutel tot succes wordt gezien.

Tenslotte blijkt uit (markt)onderzoek een duidelijke behoefte en hebben we veel onder­­steuningsverklaringen van bedrijven uit de sector en van de Taskforce Korte Keten ontvangen

De stedelijke gebieden van Europa staan ​​voor grote uitdagingen met betrekking tot de beschikbaarheid en consumptie van gezond, betaalbaar, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel. Voedsel Verbindt vertegenwoordigt samen met de gemeente Amsterdam en de FoodCouncil MRA de metropoolregio in dit Europese onderzoek van VU Amsterdam.

Dergelijke uitdagingen komen samen in lokale voedselomgevingen, maar worden vaak verwaarloosd door de planners van de openbare ruimte. Veelbelovende initiatieven van gemeentebesturen om de architectuur van voedselkeuzes te veranderen, raken vaak niet systemisch verankerd en bereiken nauwelijks kansarme en kwetsbare groepen. De belangrijkste oorzaken die de ontwikkeling en uitvoering van een geïntegreerd stedelijk voedselbeleid belemmeren zijn: sterk gescheiden silo’s binnen de voedselketen en het bestuur, fragmentatie van kennis in wetenschappelijke disciplines en gebrek aan inzicht in stimulerende en belemmerende factoren voor transformatie van stedelijke voedselsystemen.

FOODCLIC zal sterke interfaces tussen wetenschap, beleid en praktijk, creëren in acht Europese stadsregio’s (45 steden), waaronder de Amsterdam metropool regio. Zogenaamde voedselbeleidsnetwerken vormen de ruggengraat van dergelijke interfaces. In  Living Labs worden interventies in de praktijk getest met actieve participatie van belanghebbenden. Door dit gezamenlijk ‘leren-in-actie’ wordt beleidsrelevante wetenschappelijke kennis opgebouwd. Beleidsmakers en stedelijke planners kunnen op basis hiervan een dynamisch en geïntegreerd stedelijk voedselbeleid ontwikkelen.

Op donderdag 23 juni vindt het 2e Future Food Logistics Challenge plaats in de Markthal op het Food Center Amsterdam! 

We brengen je op de hoogte van de nieuwste horecalogistieke projecten en gaan in gesprek over de kansen en hobbels waar de sector mee te maken heeft en hoe we gezamenlijk de bevoorrading betaalbaar kunnen houden en ook duurzaam (o.a. zero-emissie). Klik hier om je direct aan te melden.

Op donderdag 9 juni organiseert Voedsel Verbindt het netwerkevent over onze circulaire voedseleconomie. Ontmoet jouw collega’s binnen het voedselsysteem en ga de verbinding aan.

Samen met de wetenschap, kennisinstellingen, beleidsbepalers en ondernemers stimuleren wij circulaire initiatieven. Laat je inspireren door de praktijkvoorbeelden die worden gepresenteerd, neem kennis van de stand van de wetenschap en het huidige beleid.

In een circulaire voedseleconomie zetten ondernemers grondstoffen maximaal in, wordt voedsel niet verspild en ontstaat er een duurzame kringloop.
Dit netwerkevent helpt je op weg om ook circulair te ondernemen want dit is de sleutel voor een duurzame bedrijfsvoering.

Klik  hier om je aan te melden. Toegang is gratis.