Author Archives: v.vanhoof@berenschot.nl

Voor het eerst wint een Nederlandse zaadveredelaar de ‘World Food Prize’.

Simon Groot (84) krijgt de onderscheiding omdat hij met zijn bedrijf East-West Seed miljoenen kleine boeren in Zuidoost-Azië van goed zaaigoed heeft voorzien.

Een boer kan nog zo goed zijn in zijn vak, zonder goed zaad is ook de beste boer nergens. Het is een wijsheid die er bij Simon Groot, zesde generatie zaadveredelaar, met de paplepel is ingegoten. ‘Seed makes or breaks the crop, zeggen wij.’ Het zaad bepaalt de oogst.

Daarmee heeft hij niet alleen de levensomstandigheden van kleine boeren verbeterd, aldus de jury van de World Food Prize. Hij heeft er ook voor gezorgd dat groenten beschikbaar zijn geworden voor lokale consumenten. De World Food Prize wordt sinds 1986 uitgereikt en is een initiatief van Nobelprijswinnaar Norman Borlaug (1970). Hij wilde een prijs voor mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de beschikbaarheid van voedsel. Groot is de eerste Nederlander die deze eer te beurt valt.

Een duurzaam, regionaal, circulair voedselsysteem, daar gaan we voor!

Drie belangrijke constateringen triggerden het ontstaan van Voedsel Verbindt:

  1. Het voedselsysteem raakt alle maatschappelijke uitdagingen.
  2. Het verbeteren van het voedselsysteem kan alleen in samenwerking.
  3. In de regio werken veel initiatieven en partijen actief aan een beter voedselsysteem, maar zij kunnen zich sneller ontwikkelen als zij van elkaar leren.

Voedsel Verbindt is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die het voedselnetwerk in de Metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden wil versterken. Met als doel de regio meer robuust, duurzaam en gezond te maken.

Een nieuw samenwerkingsverband oprichten kost tijd en energie, die we er graag insteken. Dat begon met de lancering van Voedsel Verbindt op 28 februari 2019 in het Stedelijk Museum.

Inmiddels werken we hard aan een uitvoeringsagenda die aangeeft met welke concrete zaken we, vanuit de zes invalshoeken, aan de slag gaan. De eerste meet-up op 8 april in Pakhuis de Zwijger heeft hier goede inbreng voor opgeleverd. Voedsel Verbindt wil bestaande initiatieven in het netwerk versterken en ondersteunen en daarvoor verkennen welke activiteiten we verder kunnen brengen. Ook willen we bijeenkomsten met partners organiseren om betrokkenen en geïnteresseerden te informeren en te inspireren.

Daarnaast werken we verder aan de organisatie van Voedsel Verbindt. Een belangrijke eerste stap hierin is de oprichting van de stichting op 24 april jl. Nu is het zaak om een dijk van een programmamanager te werven die de ontwikkeling van Voedsel Verbindt, het netwerk en de activiteiten gaat ondersteunen.

 

 

Minister Van Engelshoven heeft geld toegekend aan NH Food. Dit is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en onderwijs in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal gericht op kennisdeling en talentontwikkeling in de foodsector. De gelden komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds mbo.

Tekort aan arbeidskrachten
Er zijn meer en breder opgeleide groen- en technische medewerkers nodig in de agrifood sector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. In het project NH Food wordt invulling gegeven aan deze opgave. Vanuit NH Food worden er netwerkbijeenkomsten, brainstormsessies, masterclasses en workshops georganiseerd. NH Food heeft o.a. de taak om de foodsector in Noord-Holland te presenteren en vooral jongeren een positief beeld van deze innoverende sector te laten zien.

Samenwerking
Om aantrekkelijk en eigentijds onderwijs te blijven bieden, is het voor onderwijs en bedrijfsleven noodzakelijk om nauw samen te werken. NH Food wordt uitgevoerd door 24 innovatieve agrifood bedrijven, GreenPort NHN, FICA, AgriTech Campus, de Food Proces Tech Campus en de vier onderwijsinstellingen: Clusius College, Horizon College, Regio College en In Holland. Het Clusius College is penvoerder van dit project. Het project wordt ondersteund door de Rabobank, de gemeenten Hoorn en Zaanstad en de Provincie Noord-Hollland.

Start
Op 13 juni wordt het project feestelijk afgetrapt in Alkmaar. Hierbij worden de partners en stakeholders uitgenodigd. Een aantal activiteiten staat al ingepland. Zo is er aanstaande woensdag een kenniscafé Trends in Voeding en houdt FICA op 18 juni een zomerevent met presentaties van studenten over voedselvraagstukken.

 

De provincie Noord-Holland organiseert met DOON, LTO Noord, Clusius, Greenport Noord-Holland Noord en Groen Kapitaal een Hackathon op 17, 18 en 19 juni 2019: ‘Boer & Business in Balans: natuurlijk doen we het samen!'

Het doel van de Hackathon is het genereren van natuurinclusieve praktijkgerichte oplossingen voor de landbouw, onder andere over vruchtbare bodem, water, biodiversiteit en het op de markt brengen van duurzame landbouwproducten.  Natuurinclusieve landbouw is een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie. Het maakt gebruik van wat de natuur op, om en onder het bedrijf te bieden heeft (het ‘natuurlijk kapitaal’), versterkt de biodiversiteit op en rond het boerenland en belast de natuur zo min mogelijk.

Drie dagen lang werken teams aan oplossingen voor problemen waar boeren in de praktijk tegen aan lopen. In een divers dynamisch programma met inspirerende sprekers zoals Ruud Zanders van Kipster, workshops en trainingen waar de teams leren pitchen en een business model gebruiken, werken zij toe naar het hoogtepunt op de laatste dag waarop zij hun oplossingen pitchen aan een jury.

De teams bestaan uit inhoudelijk deskundigen/experts, studenten, scholieren, ondernemers, ervaringsdeskundigen en techneuten.

Wil je ook meedoen aan het oplossen (‘hacken’) van natuurinclusieve problemen van agrarische ondernemers? Meld je dan alvast hier aan! 

 

Jong Leren Eten geeft kinderopvanglocaties en alle scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaar (beroeps)onderwijs de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van (gezonde) voeding.

Jong Leren Eten wil kinderen en jongeren op deze manier in aanraking laten komen met voeding, opdat zij gezonde en duurzame keuzes leren maken. Wil jij met de kinderen/jongeren van jouw kinderopvang/school lekker naar buiten? Bekijk de subsidiemogelijkheden.

Medio juni 2019 opent de subsidieregeling kinderopvang (max. 50 aanvragen).
De subsidieregeling voor scholen opent 2 september 2019.

Gedeputeerde Jan Nico Appelman overhandigt tien Flevolandse boeren de eerste zakken sojazaad. De telers kunnen nu van start met de voor Nederland unieke pilot genaamd FlevoVerseSoja. Het areaal beslaat circa 40 hectare, waarvan driekwart onder biologische condities wordt geteeld. In augustus 2019 worden de verse, eiwitrijke, lokale sojaboontjes (Edamame) geoogst.

“Provincie Flevoland stimuleert met de pilot de regionale teelt en consumptie van verse sojaboontjes. De Flevolandse koplopers leveren op deze wijze een bijdrage aan de eiwittransitie, doen ervaring op met de teelt van verse soja en verkennen samen de kansen voor het aanbieden van de lokale sojaboontjes bij (regionale) horecagelegenheden en supermarkten”, aldus Jan-Nico Appelman. Teler Tom Peetoom vertelt enthousiast waarom hij heeft besloten deel te nemen aan de pilot FlevoVerseSoja. Het lijkt hem prachtig als de verse boontjes allemaal lokaal kunnen worden afgezet, want er is niks mooiers dan iets maken in de omgeving en het daar direct aan de mensen te kunnen verkopen.

Waarom Soja? Zo ja! Soja haalt haar eigen stikstof uit de lucht en verrijkt de grond waar de groenten die na de soja worden verbouwd veel profijt van hebben. Als er na soja bijvoorbeeld aardappelen worden geplant, kun je op de streep af zien waar de soja gestaan heeft; die planten zijn dan groener. Daarnaast heeft verse soja een relatief kort groeiseizoen. Het gaat in mei de grond in en in augustus kan het al het land af.” Soja kan dus in twee maanden tijd op natuurlijke wijze een uitgeputte grond een boost geven.

Sinds 2016 vervijfvoudigde de afzet van verse soja via de Nederlandse supermarkten. Het eiwitrijke boontje kreeg vooral bekendheid via sushi-restaurants. De stevige bite, nootachtige smaak, het verse karakter en brede toepasbaarheid maakt dat steeds meer Nederlanders ze ook thuis willen nuttigen. Bijvoorbeeld als saladeverrijker, ingrediënt in wokgerechten of als gezonde snack. De verse soja die nu in de winkels ligt, is grotendeels afkomstig uit Azië. Met een goed aanbod van de Flevolandse boeren kan straks ook verse soja van Nederlandse bodem gegeten worden.

FlevoVerseSoja onderdeel van Growning Green Proteins Met het programma Growing Green Proteins onderzoekt de provincie de economische kansen én de uitdagingen van de eiwittransitie. We brengen boeren, ontwikkelaars, ondernemers, onderzoekers en onderwijs bij elkaar om innovaties te ontwikkelen, kansen te benutten en barrières te slechten. Met meerdere pilots (o.a. FlevoVerseSoja) en de challenge ‘Eet als een pionier’ zetten we in Flevoland gezamenlijk plantaardige eiwitten op de kaart.

Foto: Fotostudio Wierd

Hacking Health 2019 was een groot succes! De 200 Hackaton-deelnemers leverden innovatieve en bruikbare ideeën aan op knelpunten in de zorg. De winnaar in de categorie Best Human Centered was Brave Heart. Zij hebben een manier gevonden om patiënten die een hartinfarct hebben gehad te helpen met een gezonde leefstijl.

1 op de 3 patiënten die een hartinfarct hebben gehad, krijgen hartfalen in de eerste jaren na het infarct. Om hartfalen te voorkomen, volgen dergelijke patiënten een revalidatietraject waarbij zij nieuwe vaardigheden leren om gezonder te leven. Het blijkt echter dat veel patiënten snel terugvallen in oude patronen, waardoor de kans op een nieuw infarct groter wordt.

Brave Heart is op zoek gegaan naar een oplossing – en met succes! Brave Heart ontwierp een doosje met kaarten dat gezond gedrag stimuleert. Op elke kaart staat een specifiek doel vermeld dat de patiënt dient te behalen (bijv. 5 kg afvallen). De patiënt mag zelf kiezen welke doelen hij/zij graag zou willen nastreven. De kaarten worden thuis zichtbaar opgehangen, als reminder en voor sociale controle. Zo worden vrienden en familie ook gestimuleerd om gezond te leven. Extra motiverend: als een patiënt een doel behaalt, ontvangt hij/zij een beloning (bijv. korting op fruit in de supermarkt).

Op 24 april is de stichting Voedsel Verbindt opgericht!

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van het samenwerkingsverband dat streeft naar een duurzaam, regionaal en circulair voedselsysteem. Een bredere aanpak van maatschappelijke uitdagingen vanuit een voedselperspectief en versterking van het bestaande netwerk. Met als resultaat een robuuste en gezonde Metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden.

De akte werd ondertekend door het stichtingsbestuur, bestaande uit Gerry Kouwenhoven (Inholland), Nico Verduin (LTO Noord) en Carlo Verhart (Rabobank).

Een essay challenge onder studenten van het groene onderwijs, van VMBO tot WO, heeft een bundel ‘Baanbrekende ideeën voor een duurzaam voedselsysteem’ opgeleverd. Deze ideeën zijn op 17 april op het ministerie van LNV gepresenteerd.

De challenge is georganiseerd vanuit het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP) in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit. De beleidsmakers, Peter Paul Mertens, Cor Wever, Sjaak Mesu, Mark de Bode, Hans Hillebrand en Christiaan Loef wensen een verbinding met het onderwijs. Met name de ambities, visies en ideeën van jong professionals  zijn voor het ministerie van belang. Dat er op 17 april ruim 100 studenten te gast waren op het ministerie in Den Haag, maakte de dag al bijzonder.

Studenten van Inholland hebben de afgelopen maanden de gelegenheid gehad om hun essay te schrijven. De studenten konden kiezen uit de volgende thema’s: duurzame eiwittransitie, duurzame gewasbescherming, duurzame veehouderij en nieuwe verdienmodellen voor een duurzame landbouw. Op 17 april jl. is er door 35 studenten(teams) in een vijf-minuten-pitch verteld welke visie en oplossingsrichtingen de studenten hebben voor een duurzame toekomst. De jury, bestaande uit de beleidsmakers, ondernemers en vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en onderzoek werden verrast met innovatieve, haalbare, realistische en creatieve ideeën. Alle pitches werden gekenmerkt door energie en vertrouwen. De jury kon dan ook vol vertrouwen de geldprijzen uitreiken. De studenten hebben ze met recht verdiend.

Er zijn 40 essays opgenomen in een bundel met de titel “Baanbrekende ideeën voor een duurzaam voedselsysteem. Essaybundel van jonge professionals met visie”. Benieuwd naar de essaybundel? Klik dan hier!

Kees de Jonge (Rabobank Amsterdam), en twee bestuursleden van de Stichting Voedsel Verbindt, Nico Verduin en Gerry Kouwenhoven, waren actief betrokken bij het evenement.

Op basis van theorieën over transities en inzichten in het landbouwbeleidssysteem schetst Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde van Wageningen University & Research, hoe de overheid de omslag naar kringlooplandbouw kan bewerkstelligen. Op verzoek van de Tweede Kamercommissie van LNV stelde zij dit expertpaper op.