Voedsel Verbindt: hoe staan we ervoor?

Een duurzaam, regionaal, circulair voedselsysteem, daar gaan we voor!

Drie belangrijke constateringen triggerden het ontstaan van Voedsel Verbindt:

  1. Het voedselsysteem raakt alle maatschappelijke uitdagingen.
  2. Het verbeteren van het voedselsysteem kan alleen in samenwerking.
  3. In de regio werken veel initiatieven en partijen actief aan een beter voedselsysteem, maar zij kunnen zich sneller ontwikkelen als zij van elkaar leren.

Voedsel Verbindt is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die het voedselnetwerk in de Metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden wil versterken. Met als doel de regio meer robuust, duurzaam en gezond te maken.

Een nieuw samenwerkingsverband oprichten kost tijd en energie, die we er graag insteken. Dat begon met de lancering van Voedsel Verbindt op 28 februari 2019 in het Stedelijk Museum.

Inmiddels werken we hard aan een uitvoeringsagenda die aangeeft met welke concrete zaken we, vanuit de zes invalshoeken, aan de slag gaan. De eerste meet-up op 8 april in Pakhuis de Zwijger heeft hier goede inbreng voor opgeleverd. Voedsel Verbindt wil bestaande initiatieven in het netwerk versterken en ondersteunen en daarvoor verkennen welke activiteiten we verder kunnen brengen. Ook willen we bijeenkomsten met partners organiseren om betrokkenen en geïnteresseerden te informeren en te inspireren.

Daarnaast werken we verder aan de organisatie van Voedsel Verbindt. Een belangrijke eerste stap hierin is de oprichting van de stichting op 24 april jl. Nu is het zaak om een dijk van een programmamanager te werven die de ontwikkeling van Voedsel Verbindt, het netwerk en de activiteiten gaat ondersteunen.